Privacyvoorwaarden

Privacy Verklaring

 

Veggie Galore respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Veggie Galore verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Veggie Galore verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Veggie Galore veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van (BEDRIJFSNAAM).

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Veggie Galore verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– aannemen en verwerken van reserveringen voor workshops

-verwerken van tafelreserveringen

– innen van declaraties

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

– marketing- en communicatie activiteiten.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Veggie Galore verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Veggie Galore omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.